31.12.2010 | Овера здравствених књижица за 2011.годину

Фонд за социјално осигурање војних осигураника обавештава кориснике здравствене заштите да књижице оверене за 2010. годину важе до 30. јуна 2011.године

31.12.2010 | Накнада за увећане трошкове становања

Одељење за утврђивање права из социјалног осигурања (2. Одељење) обавештава кориснике права на накнаду за увећане трошкове становања...

31.12.2010 | Пензијско и инвалидско осигурање

У току је провера основаности коришћења права из пензијског и инвалидског осигурања...

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас