21.12.2011 | Други део пензије за месец новембар 2011. године уплаћен је 21.12.2011. године

18.11.2011 | Обавештење

Од дана 21.11.2011 због консолидације Фонда СОВО, рад са странкама одвијаће се уторком и четвртком од 9,00 -14,00

26.10.2011 | Тужба Уредба 2004/05

Тужбени захте застарео правоснажна пресуда Вишег суда у Ужицу Г.ж. бр. 1257/11 од 04.10.2011.године

21.10.2011 | Други део пензије за месец септембар 2011. године уплаћен је 21.10.2011. године

23.09.2011 | Инструкција за плаћање надокнаде за здравствену књижицу и електронску здравствену картицу

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАДОКНАДЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ И КАРТИЦЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

22.09.2011 | Телеком Србија - понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНИСАНЕ ПРИПАДНИКЕ МО И ВС О ПОНУДИ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. - КАМПАЊА У ОКВИРУ ПАКЕТА БИЗНЕТ ВОЈСКА

25.08.2011 | Пружање хитне медицинске помоћи војним осигураницима током привременог боравка у иностранству

Република Србија је потписала међународни споразум о социјалном осигурању са следећим државама:

27.06.2011 | Неосновани тужбени захтев за 11,06%

Правоснажна пресуда Основног суда у Нишу 23П7999/10 потврђена пресудом Вишег суда у Нишу 4 Гж бр. 559/11 од 08.06.2011.год.

10.06.2011 | Република Српска

Исплата пензија корисницима који живе на територији Републике Српске извршиће се 10.06.2011.године

09.06.2011 | Списак банака

Списак банака са којима је Фонд СОВО склопио уговор о исплати пензија

01.06.2011 | Исплата пензија из буџетске резерве

Корисницима пензије за које су средства за исплату обезбеђена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 бр: 401-4101/2011,

01.04.2011 | Обавештење о начину прибављања доказа о поврату стана у бившим републикама СФРЈ

„Ради убрзања поступка доделе станова стамбени интересенти који на основу поднетих захтева имају утврђено право на стан и своје стамбено питање решавају по прописима у Министарству одбране РС, а који су поседовали станове у републикама бивше СФРЈ и исте су предали након фактичке немогућности коришћења, која тече за: - Словенију од 25.06.1991. године, - Хрватску од 22.09.1991. године, - Македонију од 15.02.1992. године, - Босну и Херцеговину од 06.04.1992. године, обавезни су да доставе доказ на нису извршили поврат имовинских права (откупили станове), односно да исте нису наставили да користе чланови њиховог породичног домаћинства.

01.04.2011 | Обавештење о могућностима евидентирања лица која су имала станарска права у Републици Хрватској

Обавештење о могућностима евидентирања лица која су имала станарска права у Републици Хрватској

17.03.2011 | Одлуке Управног суда Србије по тужбама на решења за ванредно усклађивање пензија у висини од 11,06% почев од 01.01.2008. године

Обзиром на велики број тужби, којима су покренути како управни тако и судски спорови, а ради упознавања корисника војних пензија са актуелним дешавањима по овом питању, обавештавамо следеће:

01.03.2011 | Преглед станова у закуп и адаптираних простора за расподелу фебруар 2011.године

24.02.2011 | Уплаћени накнада за увећане трошкове становања за јануар 2011.године

16.02.2011 | Информација о додели станова у закуп - фебруар 2011.

Информација о додели станова у закуп - фебруар 2011.

04.02.2011 | Обавештење у вези могућности решавања стамбеног питања у Куршумлији

„Актом Одељења за припрему непокретности по Мастер плану Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе МО инт. бр. 183-87 од 30.12.2010. године, Одељењу за стамбене послове Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО, обавештени смо да је Грађевинска дирекција Србије, на име припадајуће бруто површине станова на локацији касарне „Војвода Степа Степановић“ у Београду, понудила 14 новоизграђених станова у насељу „Расадник“ у Куршумлији и то по структури: 1 гарсоњеру, 4 једнособна стана, 5 једноипособних станова и 4 двособна стана. Објекти су завршени у 2009. години и имају употребну дозволу. Станови се налазе у приземљу, првом, другом, трећем спрату и поткровљу.

21.01.2011 | Обавештење за кориснике војних пензија без стана

Правилником о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана („Службени војни лист“, број 32/10), који је ступио на снагу дана 23.12.2010. године, у многоме је поједностављена процедура око добијања бескаматног кредита за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана...

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас