КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ

 

Осигураници Фонда за социјално осигурање војних осигураника ( у даљем тексту : Фонда за СОВО), током привременог боравка у иностранству , имају право на хитну медицинску заштиту.

Пре путовања у иностранство, војни осигураници су дужни да прибаве двојезични образац ако путују у земљу са којом имамо закључен међународни споразум о социјалном осигурању, односни да прибаве „Потврду о коришћењу здравствене заштите у иностранству“, ако путују у земље са којима немамо такав споразум., да би накнадно могли да поднесу захтев за рефундацију трошкова, уколико су платили пружену медицинску услугу.

Да би осигураник добио двојезични образац или потврду Фонда за СОВО, потребно је да од изабраног лекара и стоматолога, добије потврду о здравственом стању. 

Лекар и стоматолог дају потврду осигураном лицу о здравственом стању, ако је пре поласка у иностранство утврђено

1)      да не болује од акутног обољења;

2)      да не постоји поремећај у његовом здравственом стању који би условио потребу лекарске помоћи;

3)      да не болује од хроничних и других блести због којих је потребно дуже или стално лечење односно стални лекарски надзор;

4)      да су најмање шест месеци пре одласка у иностранство обавили стоматолошке прегледе. 

У земљама са којима је потписан међународни споразум о здравственом осигурању, осигураник уз потврду не плаћа хитну медицинску помоћ, а у осталима, услугу лично плаћа.

 Потврда / образац  издаје  се  за  период  од  90  дана  у току  године. 

Уколико се потврда не искористи, односно ако за време боравка у   иностранству није било потребе за хитном медицинском помоћи, потврда се може вратити Фонду за СОВО и поново затражити у случају нових путовања.

 У случају да хитне здравствене услуге у иностранству буду наплаћене директно од осигураника, трошкови пружене здравствене услуге се накнадно рефундирају код Фонда за СОВО, уколико Главна војнолекарска комисија утврди, да се радило о хитном медицинском стању, а на основу приложене медицинске документације и рачуна о плаћеној услузи. 

Међународни споразум о социјалном осигурању, Република Србија је потписала са  Аустријом, Белгијом, Босном и Херцеговином, Бугарском, Великом Британијом, Италијом, Луксембургом, Мађарском, Македонијом, Немачком, Пољском, Румунијом, Словачком, Словенијом, Француском, Холандијом, Хрватском, Чешком и Турском. 

Одредбом члана 40.тачка 2. Споразума о социјалном осигурању између Републике Србије и Црне Горе, прописано је да се одредбе споразума не односе на војне осигуранике, те је у том случају поступак исти као за путовање у држававама са којима није потписан споразум. 

Војни осигураник за плаћену медицинску услугу у иностранству, подноси захтев за рефундацију трошкова Фонду за СОВО, уз који прилаже медицинску документацију и оригиналан рачун за плаћену услугу. Уз захтев се доставља  копија здравствене књижице подносиоца захтева, копија личне карте и текућег рачуна ( за лице на чији рачун се уплаћује новац) 

Осигуранику се рефундирају трошкови у износу који је прописан за ту услугу у Републици Србији, а на основу става и мишљења Главне војнолекарске комисије и обрачуна тих трошкова од стране Сектора за лечење Војномедицинске академије.

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас