12.01.2012 | Статусне промене

Влада Републике Србије је на седници одржаној 29.12.2011.године донела Уредбу о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника.

09.01.2012 | Персоналне промене

Директору Фонда за СОВО пуковнику мр Милојку Миловановићу, престала професионална војна служба.

09.01.2012 | Дистрибуција здравствених књижица

Од 09.01.2012.године почеће дистрибуција здравствених књижица и електронских здарвствених картица.

09.01.2012 | Питања из здравственог осигурања

Права на посмртну помоћ и погребне трошкове подносе се Фонду за СОВО у улици Крунска бр. 13. Београд.

09.01.2012 | Питања из ПИО

Све писане пошиљке из области пензијског и инвалидског осигурања упућивати РФ ПИО.

09.01.2012 | Консолидација фондова

Дана 31.12.2011.године извршена је консолидација Фонда за СОВО и РФ ПИО.

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас