24.12.2018 | ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА РАДИ ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА - ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТИ ПОСТУПЦИМА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО)

На основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања ФСОВО ("Службени гласник РС", бр.102/11, 37/12,107/12, 119/13,), одредаба Правилника о здравственој заштити бојних осигураника и чланова њихових породица (СЛВЛ број 31/94) и Одлуке Управног одбора ФСОВО о условима и начину остваривања права на спровођење поступка БМПО, број 42-17 од 23.03.2018. године.

14.09.2018 | ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ О ПРУЖАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА У ИНОСТРАНСТВУ

Након спроведеног поступка јавне набавке бр. 28/18 Фонд за социјално осигурање војних осигураника потписао је 30.08.2018.године уговор о пружању услуга при куповини авио карата са фирмом "Sky Multicom" из Београда

31.08.2018 | ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И СПИСАК ИСПОРУЧИОЦА ПОМАГАЛА, ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР.30-319 ОД 14.05.2018.ГОД.

27.08.2018 | ОБАВЕШТЕЊЕ ФОНДА: Одлука о упућивању јавног позива; Јавни позив апотекама; Модел понуде; Нацрт уговора

09.08.2018 | ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА РАДИ ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА - ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТИ ПОСТУПЦИМА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО)

Обавештавамо вас да је Фонд за социјално осигурање војних осигураника закључио уговоре са две болнице ван Плана мреже: 1. Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“, Уроша Предића 4, Нови Сад и 2. Specijalna ginekološka bolnica „IVANOVIĆ“, Краља Бодина 6, Београд.

20.07.2018 | ДОДЕЛА СТАНОВА КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА

Дана 19.07.2018. у Ратној сали Генералштаба Војске Србије свечано су уручени кључеви стамбеним интересентима Фонда СОВО.

10.07.2018 | ЈАВНИ ПОЗИВ ДАВАОЦИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА РАДИ ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА - ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТИ ПОСТУПЦИМА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО)

На основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда СОВО (" Службени војни лист ", број 31/94) и Одлуке Управног одбора Фонда за СОВО о условима и начину остваривања права на спровођење поступка БМПО, Фонд за социјално осигурање војних осигураника упућује Јавни позив даваоцима здравствених услуга у овој области

31.05.2018 | ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА ФОНДА ЗА СОВО ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Обавештавамо све потенцијалне понуђаче да је рок за достављање понуда који је дефинисан јавним позивом од 31.5.2018. године продужен до 15.6.2018.године

14.05.2018 | ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА ФОНДА ЗА СОВО ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Дана 14.05.2018. године објављен је Јавни позив за закључивање уговора о испоруци медицинско-техничких помагала осигураним лицима Фонда за социјално осигурање војних осигураника за период до 31.12.2021. године.

30.03.2018 | ОДЛУКА О ВАНТЕЛЕСНОЈ ОПЛОДЊИ

На седници Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника одржаној 23.03.2018. године, донета је одлука о условима и начину остваривања права на спровођење поступка биомедицински потпомогнутог оплођења

02.03.2018 | ОБАВЕШТЕЊЕ ФОНДА: Раскид уговора са апотекама; Јавни позив апотекама; Нацрт уговора; Модел понуде

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас