1. СПИСАК АПОТЕКА СА ОГРАНЦИМА СА КОЈИМА ФОНД ЗА СОВО ИМА СКЛОПЉЕНЕ УГОВОРЕ

  2. СПИСАК СПЕЦИЈАЛНИХ БОЛНИЦА ЗА ПРОДУЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СА КОЈИМА ФОНД ЗА СОВО ИМА ЗАКЉУЧЕНЕ УГОВОРЕ 

  3. СПИСАК СПЕЦИЈАЛНИХ БОЛНИЦА СА КОЈИМА ЈЕ ФОНД ЗА СОВО АНЕКСИРАО УГОВОРЕ ЗА ПРУЖАЊЕ АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИХ УСЛУГА ВОЈНИМ ОСИГУРАНИЦИМА 

  4. УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СА КОЈИМА  ФОНД ЗА СОВО ИМА ЗАКЉУЧЕНЕ УГОВОРЕ О ПРУЖАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

  5. СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ИЗ МРЕЖЕ РФЗО КОЈЕ ИМАЈУ СКЛОПЉЕН УГОВОР СА ФОНДОМ ЗА СОВО 

  6. ПРИВАТНЕ УСТАНОВЕ СА КОЈИМА ФОНД ЗА СОВО ИМА ЗАКЉУЧЕНЕ УГОВОРЕ


  7. СПИСАК ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА СА ИСПОРУЧИОЦИМА МЕДИЦИНСКО ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА СА УГОВОРЕНИМ ШИФРАМА

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас