У вези ступања на снагу новог Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 25/2019, у даљем тексту: Закон) у погледу примене члана 15. Закона о здравственом осигурању у односу на војне осигуранике пензионере који су у радном односу, а на основу мишљења датог у акту Министарства здравља број 011-00-00152/2019-05 од 31.07.2019. године,обавештавамо да војни осигураници пензионери нису обухваћени овим законом, односно здравствено осигурање, као и права из здравственог осигурања војни осигураници не остварују у складу са наведеним законом.

Војни осигураници пензионери који су у радном односу и даље своја права из здравственог осигурања остварују у Фонду за СОВО.

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас