НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДА
 
 

Вршилац дужности председника надзорног одбора пуковник Томислав Радивојевић.

 

Надзорни одбор:

  • врши надзор над финансијским пословањем Фонда;
  • врши увид у спровођење законских обавеза Фонда;
  • врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
  • обавља и друге послове у складу са Статутом Фонда.

Надзорни одбор има пет чланова, укључујући председника и заменика  председника. 

Председника, заменика председника и чланове Надзорног одбора  именује Влада на четири године, на предлог министра одбране. 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас