УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА
 
 

Вршилац дужности председника Управног одбора потпуковник Милан Живић.

 

Управни одбор:

  • доноси статут, пословник о раду и друге опште акте, у складу са законом;
  • утврђујe индикације за протезе, ортопедска и друга помагала и санитетска средства, рокове трајања тих средстава и помагала и услове за израду, односно набавку тих средстава и помагала, као и индикације за коришћење медицинске рехабилитације;
  • утврђује начин остваривања права чланова породице војног осигураника на посмртну помоћ;
  • одлучује о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника права;
  • доноси план и програм рада Фонда, финансијски план, план набавки и завршни рачун Фонда, уз претходну сагласност Министарства одбране; 
  • одлучује о отписивању потраживања Фонда насталих услед штете причињене средствима Фонда;
  • одлучује о пословању и другим питањима од значаја за рад Фонда;
  • подноси извештај о пословању Фонда Влади;
  • обавља и друге послове, у складу са статутом Фонда.

Управни одбор има девет чланова, укључујући председника и заменика председника.

Председника, заменика председника и чланове Управног одбора именује Влада на четири године, на предлог министра одбране.

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас