Рад органа Фонда одвија се сходно Уредби о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника ("Службени гласник РС", бр.102/11, 37/12, 107/12 и 119/14), одредбама Статута Фонда за социјално осигурање војних осигураника  („Службени војни лист", број 28/2015 ) и сходно Пословнику о раду Управног одбора Фонда („Службени војни лист“, бр. 05/2013 и 07/2017).

 

Директор Фонда

Директора Фонда именује министар одбране. ›››

Управни одбор Фонда

Управни одбор Фонда има 9 чланова. ›››

Надзорни одбор Фонда

Надзорни одбор има 5 чланова. ›››

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

  • 28.04.2021. | ОБАВЕШТЕЊЕ: ФОРМИРАНА ДЕЧИЈА COVID АМБУЛАНТА У СКЛОПУ ВМЦ НОВИ БЕОГРАД

    На основу указане потребе, а у циљу додатног јачања капацитета за тријажу и дијагностику COVID пацијената у педијатријској популацији , побољшања квалитета остваривања здравствене заштите у војноздравственим установама и несметаног функционисања система војног здравства формирана је Дечија COVID амбуланта у склопу ВМЦ Нови Београд .

  • 16.04.2021. | ОБАВЕШТЕЊЕ АПОТЕКАМА

    Продужетак важења конзилијарних мишљења
    и прописивања и издавања лекова и медицинских средстава на основу конзилијарних мишљења

  • 13.04.2021. | ОБАВЕШТЕЊЕ АПОТЕКАМА

    ОБАВЕШТЕЊЕ АПОТЕКАМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИЗДАВАЊУ ЛЕКОВА И ПОТРОШНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВА ВОЈНИМ ОСИГУРАНИЦИМА

  • 09.04.2021. | О Б А В Е Ш Т Е Њ Е:

    Објављен је нови Правилник о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана у гласилу „Службени војни лист“, бр. 11/2021 ")

  • 07.04.2021. | ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ : ИЗМЕНА ОДЛУКЕ У ПОСТУПКУ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА

    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ОД 23.03.2018.ГОДИНЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас