Одељење за заједничке послове обавља послове који  се односе на заштиту на раду, противпожарну заштиту, руковање и одржавање покретних ствари, зграде и имовине Фонда, организацију и спровођење пријавне службе и службе обезбеђења, кадровске послове, одржавање информационог система Фонда, послове из домена канцеларијског пословања и друге послове у вези са делокругом рада.

Одељење се састоји од Одсекa за оперативне и опште послове, Групе за кадровске послове и информатичку подршку и Канцеларијe општих послова.

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас