Начелник одељења  Тања Лојаница дипл.економист

 Одељење за набавке обавља послове који се односе на:

 

  • спроводи поступке јавних набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме за потребе војноздравствених установа: од израде одлуке о покретању поступка до закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка;
  • евидентирање података, анализа и достављање извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама;
  • припрему података за израду примедби и жалби на записнике о извршеној контроли пословања у спровођењу поступака јавних набавки, од стране  надлежних институција за контролу.
  • припрему података за објављивање на званичним сајтовима који обезбеђују транспарентност поступака јавних набавки, одређених Законом о јавним набавкама и унутрашњом организацијом МО;
  • сачињавање и достављање тромесечних извештаја о јавним набавкама за Управу за јавне набавке а у складу са Законом о јавним набавкама;

 

 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас