Начелник одељења Зоран Стојановић дипл. правник

Oдeљeњe зa утврђивaњe прaвa из сoциjaлнoг oсигурaњa војних осигураника , oбaвљa пoслoвe кojи сe oднoсe нa:

  • првостепени управни поступак из пензијског, инвалидског и социјалног осигурања војних осигураника (решења о пензионисању, решења о признавању породичне пензије, накнада за телесно оштећење, додатак за туђу помоћ и негу, накнада дела трошкова за становање корисницима војних пензија, и друго),
  • здравствено осигурање војних осигураника односно рефундацију трошкова лечења у иностранству,
  • првостепени управни поступак по захтевима за усклађивање права на пензију,
  • утврђивање права на стаж осигурања у двоструком трајању,
  • утврђивање права на исплату пензија и других права из социјалног осигурања у иностранству према међународним споразумима,
  • другостепени управни поступак, по жалбама на решења којим је одлучено о другим правима из здравственог осигурања,
  • правна помоћ странкама да остваре своја права из пензијског, инвалидског и здравственог осигурања

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас