Одсек за прописе и правила обавља послове који се односе на: 

  • израду нацрта и предлога закона, других прописа и општих аката које доноси Скупштина Републике Србије и прописа из надлежности Фонда,
  • израду нацрта и предлога прописа за чије доношење је надлежан министар за одбрану и Скупштинa Фонда,
  • давање стручног мишљења на нацрте, предлоге закона, других прописа и општих аката,
  • решавање у другом степену о правима из пензијског и инвалидског осигуарања војних осигураника,
  • праћење поступака закључивања уговора Фонда за социјално осигурање војних осигураника са физичким и правним лицима,
  • покретање имовинско-правних спорова из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања као и покретање спорова из области стамбене проблематике, 
  • заступање Фонда пред судовима редовне и посебне надлежности у имовинско-правним и кривичним споровима,
  • пружање правне помоћи осталим одељењима у примени прописа из области социјалног осигурања војних осигураника,
  • спроводи поступак у вези промене у регистрацији Фонда као самосталног правног лица у оквиру његових делатности. 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас