Основна делатност Фонда за социјално осигурање војних осигураника је остваривање права и обавезa из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења војних осигураника.

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, своју делатност реализује кроз обављање следећих послова:

  • наменског и економичног коришћења средстава здравственог осигурања;
  • здравственог осигурања војних осигураника;
  • коришћење здравствене заштите у војним здравственим установама, цивилним здравственим установама и у иностранству;
  • набавке лекова, санитетског материјала и медицинске опреме;
  • стамбеног обезбеђења корисника војне пензије;
  • накнаде дела трошкова за становање корисника војне пензије;
  • посмртну помоћ и погребне трошкове за кориснике војне пензије;
  • сарадња са осталим републичким министарствима и организацијама која се баве пословима из области социјалног осигурања;
  • обавља и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима Фонда.

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас