О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
ЗА ВОЈНЕ ОСИГУРНИКЕ У ВЕЗИ ОВЕРЕ РЕЦЕПАТА ЗА ЛЕКОВЕ КОЈИХ НЕМА НА СТАЊУ У ВОЈНИМ АПОТЕКАМАПРОДУЖЕТКУ ВАЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
 

Изменом наређења Управе за војно здравство, регулисано је да се прописани рецепти војним осигураницима за лекове којих нема на стању у војним апотекама оверавају од стране војне апотеке и након тога лекове војни осигураници подижу у апотекама са којима Фонд за СОВО има потписан уговор. Изузетно, у хитним случајевима, када је нопходно хитно започињање прописане терапије, војни осигураници могу набавити лек без оверавања рецепта у војним апотекама, након чега се подноси захтев за рефундацију трошкова набављеног лека Фонду за СОВО, који ће вршити рефундацију трошкова уз сагласност Управе за војно здравство МО и став и мишљење да се радило о хитном медицинском стању, које је захтевало хитно започињање терапије. 

 
O МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА
ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ „COVID 19“

У складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији и пандемијом изазваном COVID-19 вирусом а у циљу превентивног деловања и заштите здравља припадника МО и ВС, војних осигураника, чланова њихових породица и свих осталих грађана Републике Србије;

- све елективне операције, прегледе, стоматолошке интервенције и дијагностичке процедуре осим у хитним случајевима, као и у случајевима започетог лечења, дијагностике и стоматолошких интервенција за које постоји стручно-медицинско оправдање, планирати за период од 01.07.2020. године;

- у циљу пружања савета свим лицима која су започела лечење и дијагностику у војноздравственим установама, омогућити да се преподневним терминима у трајању од по 2 сата, обезбеди телефонска комуникација са надлежним лекарима. Бројеви телефона за наведену комуникацију биће објављени на сајту МО и ВМА;

- Максимално редуковати улазак свих лица у војноздравствене установе;

- У циљу пружања информација о превентивним мерама заштите и лечењу, поступању у случају наложених мера изолације и свим другим питањима у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом обезбедиће се:

·        најмање два телефонска броја преко којих ће одговорна стручна лица, током 24 часа, пружати информације свим заинтересованим лицима,

·        један телефонски број преко којих ће одговорна лица, 24 часа, пружати психолошку подршку у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом, свим заинтересованим лицима.

Информација о телефонским бројевима биће објављена на сајту МО и ВМА;

- Упутство за поступање у кућној изолацији биће објављено на сајту МО и ВМА.

 

О ПРОДУЖЕТКУ ВАЖЕЊА КОМЗИЛИЈАРНИХ МИШЉЕЊА И ПРОПИСИВАЊА И ИЗДАВАЊА ЛЕКОВА НА ОСНОВУ КОНЗИЛИЈАРНИХ МИШЉЕЊА

На основу указане потребе и актуелне епидемиолошке ситуације продужава се рок важења конзилијарних мишљења издатих у војноздравственим установама за лекове и медицинска средства са досадашњих 6  на 12 месеци.

Осигураницима Фонда за СОВО прописивање и издавање лекова и медицинских средстава , на основу конзилијарних мишљења које поседују, наставиће се до 12 месеци од датума издавања конзилијарног мишљења, уколико и даље постоји потреба за применом лекова и медицинских средстава, који су прописани конзилијарним мишљењем.

 

О ПРОПИСИВАЊУ И ИЗДАВАЊУ РЕЦЕПАТА ЗА ЛЕКОВЕ У ТЕРАПИЈИ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ

 На основу указане потребе и актуелне епидемиолошке ситуације осигураницима Фонда за СОВО вршиће се прописивање лекова које користе у терапији хроничних болести издавањем рецепата (не лекова) на период од 6 месеци, од дана прегледа у војноздравственој установи.

На сваком од издатих рецепата за период од 6 месеци, биће назначен календатски месец у коме би се тај рецепт могао реализовати и на сваком рецепту, у рубрици "Датум прописивања лека " биће уписан датум из календарског месеца, када се рецепт може реализовати.

Рецепти прописани од стране лекара војноздравствене установе, који се не могу реализовати у апотекама организационих јединица Управе за војно здравство, оверавају се на период од 30 дана.

Преузимање рецепата и лекова, у име војних осигураника старијих од 65 година, као и лица која болују од тешких хроничних болести, непокретних лица и других, могу вршити чланови породице ил друга лица која на увид донесу адекватну документацију војног осигураника (лична карта, здравствена књижица, медицинска документација).

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас