Почев од 01.01.2012.године из надлежности Фонда за социјално осигурање војних осигураника, сегмент пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника консолидован је у систем пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије под условима и на начин утврђен Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр.101/10).
 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 29.12.2011. године, донела Уредбу о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника, у даљем тексту Фонд за СОВО, који наставља са радом након издвајања дела Фонда за СОВО у којем су се остваривала права из пензијског и инвалидског осигурања.

Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
Даном ступања на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба о надлежностима, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника ("Службени гласник СРЈ", број 36/94).
 
Фонд за СОВО је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање војних осигураника.
 
Фонд за СОВО се уписује у судски регистар и носилац је права, обавеза и одговорности у правном промету у односу на средства за финансирање здравственог осигурања и материјалног обезбеђења којима располаже, што му омогућава да остварује стручну, пословну и другу сарадњу, закључује уговоре и обавља друге послове са физичким и правним лицима.
 
   
Фонд за СОВО је организациона јединица у саставу Сектора за буџет и финансије Министарства одбране Републике Србије.
 
Адреса: Ул Крунска 13 Београд,
телефон: +381 11 30 00 313
факс: +381 11 30 00 312
е-mail adresa: fondsovo@mod.gov.rs
 
 

 

ДИРЕКТОР

Директор Фонда за СОВО пуковник доцент др Радан Костић ›››

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Заменик директора Фонда за социјално осигурање војних осигураника потпуковник Дарио Малешевић ›››

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас