Фебруара 1835. године
Књаз Милош Обреновић је донео два акта о пензијама и то за удовице Вожда Карађорђа, Војводе Антонија Пљакића и Младена Миловановића.
Исплата ових пензија почела је 6. маја 1835. године и то госпођи Петровићевој у износу 500 талира, а госпођама Пљакић и Миловановић по 100 талира.
 
02. фебруара 1865. године
Војне пензије се уводе у Србији, ступањем на снагу Закона о устројству Војске.
 
1897. године.
Право на пензију подофицири стичу реформом српске војске. До тада су подофицири, након 12 година проведених у чину, могли да се пред крај истека рока у Војсци, обуче и припреме за неку будућу цивилну службу, најчешће на железници или пошти. Они који нису желели цивилну службу добијали су отпремнину у износу од 1200 динара.
 
30. септембра 1931. године
Војнопензијски систем у Краљевини Југославије уређен је одредбама члана 300. Закона о устројству Војске и морнарице.
 
1945. године
Завршетком Другог светског рата, у периоду од 1945. године до 1972. године, пензије војних лица су биле уређене одредбама основног закона о пензијском осигурању.
 
21. децембра 1972. године
Савезна скупштина је донела Закон о пензијском и инвалидском осигурању војних осигураника, којим је материја пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника у потпуности уређена и издвојена из општег режима.
 
01. јануара 1973. године
Основана и почела са радом Заједница социјалног осигурања војних осигураника.
 
1985. године
Донет је Закон о пензијском и инвалидском осигурању војних осигураника.
 
1994. године
Формиран Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
 
19. марта 2010. године
По одлуци министра одбране Фонд за социјално осигурање војних осигураника потчињен је Управи за традицију стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
31.децембра  2011. године
На основу Уредбе Владе о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ("Службени гласник РС" бр.97/11) извршена је консолидација Фонда за СОВО и РФ ПИО у сегменту пензијског и инвалидског осигурања.
 
20.јануара  2012. године
На основу Уредбе Владе Фонда за социјално осигурање војних осигураника, у даљем тексту Фонд за СОВО, донете 29.12.2011. године од 20.01.2012.године Фонд за СОВО је почињен Управи за војно здравство Министарства одбране Републике Србије.
 
21. октобра 2013. године
По одлуци министра одбране Фонд за социјално осигурање војних осигураника потчињен је Сектору за буџет и финансије Министарства одбране.
 
19. јуна 2017. године
По одлуци министра одбране о организационим променама у Министарству одбране, Сектор за буџет и финансије је преименован у Сектор за финансије и контролинг, тако да је Фонд за социјално осигурање војних осигураника потчињен Сектору за финансије и контролинг Министарства одбране.
 
 
 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас