Права из социјалног осигурања

Фонд за СОВО је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање војних осигураника. ›››

Права из здравственог осигурања

Фонд за СОВО је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање војних осигураника. ›››

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА:
Поступак за остваривање права из здравственог осигурања и права на материјално обезбеђење, покреће се на својеручно потписан захтев странке - осигураника, на прописаном обрасцу са пописом потребних документа, која се предају уз захтев. 
 
Својеручно потписан и попуњени захтев са документациjом предаjе се Фонду за социјално осигурање војних осигураника у Београду лично, или поштом на адресу:
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
11000 Београд
ул. Крунска бр. 13

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас