Упутство апотекама и апотекарским установама

у вези издавања лекова на рецепт

војним осигураницимa и члановима њихових породица

 

 

 1. Рецепт прописан од стране лекара војно-здравствене установе мора бити оверен у војној апотеци. Овера подразумева штамбиљ на позадини рецепта на коме је исписано: „Војна апотека нема лек или медицинско средство. Прописани лек може се подићи у цивилној здравственој установи-апотеци“. Сваки рецепт издат у војноздравственој установи мора бити оверен печатом којим се доказује да лека није било у војној апотеци, или се прилаже оригинал Потврде Сектора за фармацију ВМА којом се потврђује да у одређеном периоду лека није било. Уколико рецепт није оверен на овај начин, рачун ће бити умањен за тај износ.

 

 1. Партиципација за лекове са А1 листе за војне осигуранике није процентуална већ фиксна и износи 20 динара по кутији, као и за лекове са А листе. 

 

 1. Лекови са негативне листе могу се издавати само уз конзилијарно мишљење специјалистичке службе надлежне војноздравствене установе (ВМА, Војна болница Ниш). Koпију конзилијарног мишљења обавезно приложити уз рецепт. У супротном, рачун ће бити умањен за цену лека издатог без конзилијарног мишљења.

 

Рецепт и у том случају мора бити оверен у војној апотеци или га прати Потврда Сектора за фармацију ВМА у којој се наводи да конкретног лека нису имали у периоду у ком је рецепт прописан.

 

 1. Уколико лек или медицинско средство није прописан у војноздравственој установи (у местима где нема војноздравствених установа прописивање лекова врши се у Домовима здравља) већ у цивилној, рецепт  у том случају неће бити оверен штамбиљом војне апотеке. Лекове са негативне листе и у овом случају обавезно мора пратити конзилијарно мишљење специјалистичке службе војноздравствене установе.

 

 1. Обавезно проверити величину паковања и број таблета у складу са дозирањем на рецепту. Написати на рецепту прецизно које паковање, и колико је издато. Осигураник мора потписати пријем лека на рецепту.

 

 1. Ампулирани лекови се издају на налог који такође мора бити оверен. Уколико је предвиђена партиципација, наплаћује се 20 динара по налогу.

 

7.         Копију конзилијарног  мишљења обавезно  приложити уз рецепт са негативне листе.       Важност конзилијарног мишљења је 30 месеци.

 

 

 1. У спецификацији која прати рачун потребно је у посебној колони означити који су лекови са позитивне (А и А1, Б, Ц или Д листе) или негативне листе (Н); и санитетски потрошни материјал (П). Наглашавамо да је дозвољена маржа за санитетска потрошна средства, пелене, улошке за инконтиненцију, стома програм, катетере, траке за шећер максимално 4 % на набавну цену. За медицинска средства дефинисана Правилником о индикацијама и начину остваривања права на медицинско - техничка помагала („Службени војни лист“ број 11/22, 07/23, 20/23 и 25/23), Прилог 5 (највиши износи накнада медицинских средстaва којa се издају преко апотека), дефинисан је највиши износ без ПДВ. У случају прекорачења  дефинисане цене без ПДВ-а за медицинска средства, рачун ће бити умањен ради исправке.

 

 1. Сваки рецепт обавезно означити редним бројем и сложити као у спецификацији. У случају да рецепти нису сложени и означени редним бројевима као у спецификацији, рачун ће бити враћен на исправку.

 

 1. Рачун, збирна спецификација и спецификација рецепата морaју имати  форму која је задата на сајту Фонда за СОВO www.fsovo.mod.gov.rs у рубрици Обавештења за апотеке.

 

 1. Достављање  рачуна са збирном спецификацијом, спецификацијом рецепата и рецептима се врши  према територијалној припадности огранака и то:

 

 • Oдељењу за здравствену политикум и уговарање у Београду на адреси Крунска 13, 11 000 Београд, за апотеке и апотекарске установе  и њихове огранке са територије града Београда и Панчева и то:

 

1

БЕОГРАД

ПАНЧЕВО

Панчево,Стари Град,Врачар, Савски Венац, Нови Београд,Звездара, Раковица,Вождовац, Чукарица,Земун, Палилула, Сурчин, Барајево, Обрeновац, Гроцка, Младеновац, Сопот и Лазаревац

 

 • Групи за послове са војним осигураницима Ниш, у Нишу на адресу:  војни комплекс
 • “Шивара“, Новосадска бб, Ниш (018-555-434, 018/555-276, 018-521-503) за апотеке и апотекарске установе  и њихове огранке са територије градова

 

1

НИШ

 

(Палилула, Пантелеј, Црвени крст, Медијана и Нишка Бања) и територију oпштина: Гaџин Хaн, Дољевац, Пирот, Бела Паланка, Бабушница, Димитровград, Сврљиг и Алексинац.

2

ЗАЈЕЧАР

 

Зајечар,Књажевац, Сокобања,Бољевац, Параћин,Неготин,Бор, Кладово, Мајданпек, Доњи Милановац и Жагубица

3

ПРОКУПЉЕ

КУРШУМЛИЈА

Прокупље, Житорађа, Куршумлија, Блаце и Мерошина.

4

ЛЕСКОВАЦ

 

Лесковац, Медвеђа, Лебане, Бојник, Власотинце и Црна Трава

5

ВРАЊЕ

БУЈАНОВАЦ

Врaњe, Трговиште, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Бујановац и Прешево

 

 

 

 • Групи за послове са војним осигураницима Нови Сад у Новом Саду на адреси Трг Владике Николаја 4, Петроварадин, објекат 1088 Вмц Нови Сад (021-4835-160, 021-4835-170, 021-4835-174),  за апотеке и апотекарске установе  и њихове огранке са територије градова


1

НОВИ САД

 

 

Нoви Сaд, Бaчкa Пaлaнкa, Бaчки Пeтрoвaц, Бeoчин, Титeл, Жaбaљ, Тeмeрин, Срeмски Кaрлoвци, Србобран, Бечеј, Врбaс и Бaч.

2

СОМБОР

 

Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци

3

БАЧКА ТОПОЛА

 

Бачка Топола, Субoтицa, Мали Иђош, Кикинда, Ада, Чока, Сента, Нови Кнежевац и Кањижа.

4

ЗРЕЊАНИН

 

Зрењанин, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ,Опово,Ковачица,Пландиште, Алибунар, Вршац, Бела Црква и Ковин

5

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

Срeмскa Митрoвицa, Шид, Ириг, Инђија, Стара Пазова, Рума и Пећинци.

 

 

 • Групи за послове са војним осигураницима Крагујевац, у Крагујевцу на адресу касарна „Војвода Радомир Путник“, Кнеза Милоша број 12 (034-507-231,034-336-267), Крагујевац за апотеке и апотекарске установе  и љихове огранке са територије градова

 

1

КРАГУЈЕВАЦ

 

Крагујевац,Кнић,Баточина,Рача, ВеликаПлана,Топола, Аранђеловац,Смедеревска Паланка и Лапово

2

ПОЖАРЕВАЦ

ЋУПРИЈА

Пожаревац,Смедерево, Јагодина,Рековац,Деспотовац, Мало Црниће, Петровац на Млави, Жабари, Свилајнац, Велико Градиште, Кучево, Голубац и Ћуприја

 

 • Групи за послове са војним осигураницима Ваљево, у Ваљеву на адреси објекат гарнизонске амбуланте, Војводе Мишића 65, Ваљево (014-296-010, 014-269-320, 014-296-249,014-296-370) за апотеке и апотекарске установе  и њихове огранке са територије градова

 

1

ВАЉЕВО

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Ваљево, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и Горњи Милановац

2

ШАБАЦ

 

Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Крупањ, Љубовија, Владимирци и Коцељева

3

РАШКА

НОВИ ПАЗАР

Рaшкa, Нoви Пaзaр, Ивањица, Сjeницa и Тутин.

4

КРАЉЕВО

 

Крaљeвo, Врњaчкa Бaњa, Чачак,

 

 

 

 

 

 

 • Групи за послове са војним осигураницима Ужице, у Ужицу на адреси војни комплекс Војвода Степа, Жичка бб, Ужице (031-595-220, 031-595-362), за апотеке и апотекарске установе  и њихове огранке са територије градова

 

1

ПОЖЕГА

ЛУЧАНИ

Ужице,Косјерић,Бајина Башта,Пожега, Лучани, Ариље, Чајетина,НоваВарош, Пријепоље и Прибој.

 

 • Групи за послове са војним осигураницима Крушевац, у Крушевцу на адреси касарна „Цар Лазар“, Балканска 57, Крушевац ( 037-416-036, 037-426-571), за апотеке и апотекарске установе  и њихове огранке са територије градова

 

1

КРУШЕВАЦ

 

Крушевац,Трстеник,Александровац, Брус, Варварин, Ражањ и Ћићевац

 

 1. Рецепте са спецификацијом и рачуном достављати једном месечно најкасније до 15.ог у месецу за претходни месец, у складу са уговором. Рецепте обавезно означити редним бројевима као у спецификацији. Приликом фактурисања доставити

                                          1. рачун

                                          2. збирну фактуру ,

                                    3. спецификацију са рецептима.табелу преузети ОВДЕ>>

 

Такође је обавезно достављати и електронским путем фактуру са збирном спецификацијoм  и спецификацијом рецепата на електронску адресу recepti.lekovi@mod.gov.rs. Упутство за попуњавање фактуре потребно је преузети са сајта Фонда за СОВО, у делу Обавештење апотекама.

 

 1. Цене фактурисати у складу са ценама из централизоване јавне набавке РФЗО за лекове који су обухваћени централизованом јавном набавком. Цене су објављене на сајту РФЗО у делу Јавне набавке, Оквирни споразуми, табела Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН. На сајту Фонда за СОВО је означен и линк на  сајт РФЗО-а одакле можете преузети  табелу Списак лекова са ценама из оквирних споразума по којима се лекови  фактуришу.

 

 

Особе за контакт:

-маг.фарм. Аница Балтић-Пајевић    011/3201-761, 064/831-4054

-маг.фарм. Јасмина Стајковић    011/3203-327

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас