2017. ГОДИНА

Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.

Прилог уз Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Финансијског плана Фонада за социјално осигурање војних осигураника за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.

 

 1. Биланс стања
 2. Биланс прихода и расхода
 3. Извештај о новчаним токовима
 4. Извештај о капиталним издацима и примањима
 5. Извештај о извршењу буџета 

2016. ГОДИНА  

Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године.

Прилог уз Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године.

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Финансијског плана Фонада за социјално осигурање војних осигураника за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године.

 

 1. Биланс стања
 2. Биланс прихода и расхода
 3. Извештај о новчаним токовима
 4. Извештај о капиталним издацима и примањима
 5. Извештај о извршењу буџета 


2015. ГОДИНА  


Извештај о извршењу финансијског плана Фонда за СОВО за период од   01.01.2015 - 31.12.2015.године.

Прилог уз извештај о извршењу финансијског плана Фонда за СОВО за 2015.годину

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Финансијског плана Фонда СОВО за 2015. годину.

 

 1. Биланс стања
 2. Биланс прихода и расхода
 3. Извештај о новчаним токовима
 4. Извештај о капиталним издацима и примањима
 5. Извештај о извршењу буџета  

 2014.ГОДИНА

Извештај о извршењу финансијског плана за 2014. годину.

Прилог уз извештај о извршењу финансијског плана за 2014. годину.

 

 1. Биланс стања
 2. Биланс прихода и расхода
 3. Извештај о новчаним токовима
 4. Извештај о капиталним издацима и примањима
 5. Извештај о извршењу буџета

 

 Усвојен извештај о пословању Фонда СОВО за 2014.годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 


 


 

  

 

 


                                                                                                                                 


  

 


  


   

 


 


 

 

 

 
 
 
  


 

 

 

 


 

 
 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас