ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Датум креирања: 15.01.2020. године.

Директор Фонда за социјално осигурање војних осигураника дана 15.01.2019.године, због немогућности достављања на други начин, објављује следеће решење:

-        Решење УП-1 бр. 1571-3/19 од 31.10.2019.године.

Увид у образложење решења може се извршити у просторијама Фонда, ул. Крунска бр.13 у Београду, Одсек за матичну евиденцију.

 

Датум креирања: 22.01.2020. године.

 

Одсек за прописе, заступање и другостепени поступак, Фонда СОВО, због немогућности достављања на други начин, објављује следеће:

 

           -  Обавештење Бр. 41-587 од 28.11.2019. године.

 


 

 

 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас