Обавештење о начину прибављања доказа о поврату стана у бившим републикама СФРЈ

01. 04. 2011

„Ради убрзања поступка доделе станова стамбени интересенти који на основу поднетих захтева имају утврђено право на стан и своје стамбено питање решавају по прописима у Министарству одбране РС, а који су поседовали станове у републикама бивше СФРЈ и исте су предали након фактичке немогућности коришћења, која тече за:

 

- Словенију од 25.06.1991. године,

 

- Хрватску од 22.09.1991. године,

 

- Македонију од 15.02.1992. године,

 

- Босну и Херцеговину од 06.04.1992. године,

 

обавезни су да доставе доказ на нису извршили поврат имовинских права (откупили станове), односно да исте нису наставили да користе чланови њиховог породичног домаћинства.

 

Стамбени интересенти који су станове предали пре фактичке немогућности коришћења, потребно је да доставе потврду о предаји стана ако је нису доставили стамбеном органу.

 

Чланом 17. Правилника о решавању стамбених питања у МО је регулисано је да је странка дужна да о свим променама које утичу на решавање стамбеног питања достави доказе на прописан начин Стамбеном органу у року од осам дана од дана настанка промена.

 

Стамбени интересенти који достављају доказе везано за статус стана у републикама бивше СФРЈ, односно да исте нису откупили, да за исте нису добили новчану надокнаду и да исте не користе они, као ни чланови њиховог породичног домаћинства, доказе могу добити на следећим адресама:

 

1. ЗА МЕСТА У СЛОВЕНИЈИ: Министарство за обрамбо Република Словенија, Директорат за логистико, Урад за господарјење з непремичнинами, Сектор за управљање непремичнин, ул. Кардељева плошчад бр.21, Љубљана, на факс: 014712787. Интернет адреса је www.mors.sl.glavna.pisarna@mors.sl.

 

2. ЗА МЕСТА У ХРВАТСКОЈ: Република Хрватска, Министарство одбране, Управа за људске ресурсе, Служба за стамбене послове, ул. Черинина бр. 23, Загреб, или на факс 0038514861997 и 0038514961997.

 

Посебне адресе су за градове Бенковац, Бели Манастир, Вуковар и Книн:

 

Република Хрватска, Министарство регионалног развоја, шумарства и водног господарства, Управа за подручја посебне државне скрби, ул. Радничка бр. 22, Загреб.

 

3. ЗА МЕСТА У МАКЕДОНИЈИ: Министарство одбране Македоније, Сектор за логистика и недвижности, Одделение за инфраструктура, ул. Бул. Св. Климент Охридски бр. 15, СКОПЈЕ, тел. 3282101, или на факс:3282578 где ћете одговор добити за неколико дана. Интернет адреса је www.morm.gov.mk

 

Такође се могу обратити преко наше амбасаде у Скопљу у Македонији, број тел. 00389/02/3130-421, или на број факс 00389/02/3131-428.

 

4. ЗА МЕСТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ: Федерација Босне и Херцеговине - за кантон (навести којем кантону припада град), Министарство стамбене политике, Управа за стамбена питања, ул. Булевар Меше Селимовића бр. 12, САРАЈЕВО, на факс 0038733770179. Интернет адреса: www.ks.gov.ba e–mail: stambeno@ ks.gov.ba.

 

ЗА МЕСТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: Инвестиционо – развојна банка Републике Српске, Фонд становања Републике Српске, ул. Младена Стојановића бр.7, Бања Лука.

 

ЗА ДИСТРИКТ БРЧКО: Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Влада Брчко дистрикта, Одељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, Ислахијет бр.7, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, централа/факс. 049/218-696, e-mail: ozirl @bdcentral.net

 

Свим лицима која по било ком основу воде поступак за поврат стана у бившим републикама СФРЈ или за утврђивање носиоца станарског права Одељење за стамбене послове ће у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, донети решења о прекиду поступка док се претходно питање не реши.“.

 Oбјављено у секцији: Стамбено

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас