Обавештење у вези могућности решавања стамбеног питања у Куршумлији

04. 02. 2011

„Актом Одељења за припрему непокретности по Мастер плану Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе МО инт. бр. 183-87 од 30.12.2010. године, Одељењу за стамбене послове Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО, обавештени смо да је Грађевинска дирекција Србије, на име припадајуће бруто површине станова на локацији касарне „Војвода Степа Степановић“ у Београду, понудила 14 новоизграђених станова у насељу „Расадник“ у Куршумлији и то по структури: 1 гарсоњеру, 4 једнособна стана, 5 једноипособних станова и 4 двособна стана. Објекти су завршени у 2009. години и имају употребну дозволу. Станови се налазе у приземљу, првом, другом, трећем спрату и поткровљу.
 
Право на доделу предње наведених станова имају лица која остварују право на доделу стана у закуп на неодређено време, сагласно одредбама члана 2. Правилника о решавању стамбених питања у Министарству одбране ("СВЛ" бр. 38/05, 16/08, 26/08 и 39/08 - у даљем тексту Правилник).
 
У смислу члана 19. Правилника, лицу из члана 2. овог правилника може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада по одредбама члана 18. овог правилника, ако се са тим писмено сагласи.
 
Напомињемо да се у смислу прописаног чланом 26. Правилника, стан у закуп на неодређено време даје лицу из члана 2. став 1. овог правилника (професионалном официру, професионалном подофициру и цивилном лицу) у гарнизону односно месту службовања, а лицу из члана 2. став 2. и 3. овог правилника (пензионисаном официру, пензионисаном подофициру, пензионисаном цивилном лицу и члановима породичног домаћинства погинулог или умрлог лица из става 1. и 2. овог члана), стан се даје у било ком гарнизону односно месту на територији Републике Србије.
 
Обзиром да у Куршумлији немамо стамбене интересенте за наведене структуре понуђених станова, уколико постоје кандидати – лица корисници војних пензија, која желе прихватити доделу конкретног стана, морају дати писану изјаву, оверену у општини или суду, да се одричу доделе структурно припадајућег стана и прихватају доделу понуђеног односно структурно мањег стана, као коначно решење свог стамбеног питања. У датој изјави лица се морају децидно изјаснити само за један од понуђених станова.
 
По достављању изјава од стране заинтересованих лица, донеће се нови закључци на основу којих ће се према укупном збиру бодова извршити рангирање кандидата, а стан ће бити додељен лицу на основу ранг листе за одређену структуру стана.
 
Заинтересована лица - корисници војних пензија наведене изјаве треба доставити Одељењу за стамбене послове Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО, ул. Немањина бр. 15 Београд, најкасније до 25.02.2011. године.
 
Након тога, обавестићемо Одељење за припрему непокретности по Мастер плану Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе МО да ли има потребе за наставак преговора са Грађевинском дирекцијом Србије о прихватљивости понуђених станова у Куршумлији, имајући у виду исказане потребе.
 

Након што се станови преузму и Управа за инфраструктуру их пријави за расподелу, исти ће бити обухваћени Одлуком о расподели станова у закуп на неодређено време“. Oбјављено у секцији: Стамбено

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас