ОБАВЕШТЕЊЕ АПОТЕКАМА :

04. 10. 2023

 

Обавештавамо вас да смо у складу са указаном потребом извршили измене у форми спецификације и збирне фактуре коју апотека на основу Уговора са Фондом за СОВО доставља месечно уз рецепте, као и електронски на мејл recepti.lekovi@mod.gov.rs.

 

С тим у вези, потребно је да кориговану форму документа преузмете са сајта фонда (у делу Обавештење за апотеке) и имплементирате нову форму у свој интерни систем, ИЛИ ДИРЕКТНО ОВДЕ >>

 

Рачуне и спецификације које будете достављали за месец октобар 2023. године (до 15. ог новембра)  је потребно да буду у новој форми спецификације и збирне фактуре.

 

Наглашавамо да је у складу са постојећим уговором обавезно сваког месеца осим оригиналних фактура и рецепата, достављати спецификацију и збирну фактуру у задатој форми (excel) на мејл recepti.lekovi@mod.gov.rs.

 

Приликом припреме за штампу, а ради лакше читљивости приликом контроле спецификације у папирној форми, потребно је пре штампања покрити следеће колоне: број здравствене књижице, јединица мере, апотека/огранак.

 

Такође, подсећамо на обавезно постављање фактуре на СЕФ, у складу са важећим Законом о електронском фактурисању, јер је евидентирање фактуре на СЕФ неопходан услов за плаћање фактуреOбјављено у секцији:

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас