Одлуке Управног суда Србије по тужбама на решења за ванредно усклађивање пензија у висини од 11,06% почев од 01.01.2008. године

17. 03. 2011

Обзиром на велики број тужби, којима су покренути како управни тако и судски спорови, а ради упознавања корисника војних пензија са актуелним дешавањима по овом питању, обавештавамо следеће:

Управни суд Србије је, до данас, донео две пресуде по тужбама корисника војних пензија ради  поништавања решења о ванредном усклађивању пензија, донетих од стране овог фонда.

Реч је о пресудама: У.бр. 22675/10 од 16.02.2011. године и У.бр. 26579/10 од 23.02.2011. године. Наведеним пресудама тужба се одбија као неоснована. Ово из разлога што Управни суд Србије сматра да се наведено ванредно усклађивање односило на 2007. годину, те да исто није могло бити примењено на усклађивање војних пензија, које су у 2007.години већ усклађене сходно Закону о Војсци Југославије, као и да корисници војних пензија, у 2007. години, нису били у систему пензијско-инвалидског осигурања у Републици Србији.

Напомињемо да су наведене пресуде једине које су до данас донете у овој управној ствари. Oбјављено у секцији: Актуелности

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас