Накнада за увећане трошкове становања

31. 12. 2010

Одељење за утврђивање права из социјалног осигурања обавештава кориснике права на накнаду за увећане трошкове становања, који нису доставили нову документацију којом доказују основаност даљег коришћења права на ову накнаду да ће им до 31.12.2010. године, биће донето решење о престанку права на накнаду дела трошкова за становање, са датумом 30.09.2010. године, када су  искључени из исплате.Oбјављено у секцији: ПИО

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС
Нацрт уговора | Нацрт уговора са апотекама за издавање лекова војним осигураницима
Обавештење | Списак ЦЗУ са којима је склопљен уговор о пружању услуга здравствене заштите војним осигураницима и Списак апотека са којима је МО склопила уговор о издавању лекова војним осигураницима

Важнији линкови

Пратите нас